THPTQG 71FT56

Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng anh năm 2021

Người tạo đề: Schoolbase Ngày thi: 25/11/2022

Lịch sử làm bài

Ngày thi Thời gian làm bài Số câu đúng Điểm số Xếp loại
No Result Image - SchoolBase

Chưa có dữ liệu lịch sử làm bài. Luyện đề ngay

Thời gian còn lại bắt đầu thi

00:00:00

Số câu hỏi:

50

Thang điểm:

100

Thời gian mở: 13:00 - 25/11/2022

Thời gian đóng: 17:00 - 25/11/2022

Thời gian làm bài: 120 phút

Circle Wavy Danger Icon Bạn phải đăng nhập để làm bài thi hoặc xem kết quả

Circle Wavy Danger Icon Bài thi đang diễn ra, hãy bắt đầu thi ngay!

Điểm thi cao nhất

0 /100