Danh sách đề thi

image-subject

THPT-DVTTA-23076192

Đề Dự Bị Tốt Nghiệp THPT 2019 Số 7

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 4

image-subject

THPT-DVTTA-22967277

Đề Dự Bị Tốt Nghiệp THPT 2019 Số 6

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-38525177

Đề Dự Bị Tốt Nghiệp THPT 2019 Số 5

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-75807348

Đề Dự Bị Tốt Nghiệp THPT 2019 Số 4

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 1

image-subject

THPT-DVTTA-81874243

Đề Dự Bị Tốt Nghiệp THPT 2019 Số 3

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-11473404

Đề Dự Bị Tốt Nghiệp THPT 2019 Số 2

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-14909276

Đề dự bị tốt nghiệp THPT 2019 số 1

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-24823186

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2019 chuyên Lê Quý Đôn

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-66373154

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2019 đại học ngoại ngữ hà nội lần 3

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-65792785

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 trường chuyên vị thanh

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-95271570

đề thi thử tốt nghiệp THPT 2019 đại học ngoại thương hà nội

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 53

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-39289278

đề thi thử tốt nghiệp THPT 2019 trường chuyên nguyễn quang diệu

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-94401458

Đề Kiểm Tra Kiến Thức 2020 Trung Tâm Khảo Thí Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 2

image-subject

THPT-DVTTA-57583171

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 trường Phổ Thông thực hành sư phạm Hà Nội

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-33740164

đè thi thử tốt nghiệp THPT 2021 Vũng Tàu lần 2

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-48970392

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2020 Cà Mau Đề Số 4

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-42117671

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2020 Cà Mau Đề Số 3

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-20932944

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2020 Cà Mau Đề Số 2

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-83553245

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2020 Cà Mau Đề Số 1

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0

image-subject

THPT-DVTTA-24307724

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 Cà Mau đề số 4

Người tạo: Dương Văn Trà

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 0