Danh sách đề thi

image-subject

THPT-Tieng-Anh-2018-30454036

Đề thi thử tiếng Anh THPT 2018 02

Người tạo: Schoolbase

Ngày tạo: 02/09/2023

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 7

image-subject

THPT-Tieng-Anh-2018-19091086

Đề thi thử tiếng Anh THPT 2018

Người tạo: Schoolbase

Ngày tạo: 01/09/2023

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 3

image-subject

NN-STTA-71399737

Quick test IELTS

Người tạo: Schoolbase

Ngày tạo: 03/01/2023

Question Icon Số câu hỏi: 20

Question Icon Thời gian: 15 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 10

image-subject

NN-WT1NN-72384735

Laravel skill test

Người tạo: Schoolbase

Ngày tạo: 16/12/2022

Question Icon Số câu hỏi: 20

Question Icon Thời gian: 0 phút

Question Icon Thang điểm: 20

Question Icon Số người đã thi: 8

image-subject

THPT-SLS-19456017

Đề thi tiếng Hàn 2019

Người tạo: Schoolbase

Ngày tạo: 28/10/2022

Question Icon Số câu hỏi: 30

Question Icon Thời gian: 40 phút

Question Icon Thang điểm: 60

Question Icon Số người đã thi: 3

image-subject

THPTQG 13FJ3G4

Đề thi THPT môn tiếng anh năm 2022

Người tạo: Schoolbase

Ngày tạo: 07/10/2022

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 120 phút

Question Icon Thang điểm: 100

Question Icon Số người đã thi: 8