Danh sách đề thi

image-subject

NN-STTA-13993288

TOIEC TEST 01

Người tạo: Schoolbase

Ngày thi: 00:35 - 04/11/2023

Question Icon Số câu hỏi: 56

Question Icon Thời gian: 60 phút

Question Icon Thang điểm: 10

Question Icon Số người đã thi: 22

image-subject

NN-STTA-26807273

TOIEC Test 02

Người tạo: Schoolbase

Ngày thi: 14:00 - 23/12/2022

Question Icon Số câu hỏi: 4

Question Icon Thời gian: 120 phút

Question Icon Thang điểm: 100

Question Icon Số người đã thi: 3

image-subject

THPTQG 71FT56

Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng anh năm 2021

Người tạo: Schoolbase

Ngày thi: 13:00 - 25/11/2022

Question Icon Số câu hỏi: 50

Question Icon Thời gian: 120 phút

Question Icon Thang điểm: 100

Question Icon Số người đã thi: 1